Regulamin

Regulamin Domu Wypoczynkowego „Jantar”

 

1. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość pozostawienia bagaży w dniu wyjazdu – prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby u gospodarzy.

2. Po zakwaterowaniu w dniu przyjazdu prosimy Państwa o zgłoszenie się do właścicieli w celu meldunku oraz uregulowania należności za pobyt. Goście zobowiązani są dokonać meldunku na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. W przypadku rezygnacji z przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Każdy z Państwa otrzymuje z kluczem do pokoju również klucze do drzwi wejściowych głównych. Prosimy o zamykanie drzwi za sobą, oraz nie podawanie osobom postronnym kluczy.

5. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w całym domu.

6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w pokoju, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50zł. Gość powinien zawiadomić właściciela pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

7. Prosimy o zachowanie ciszy od 23:00 do 6:00 rano.

8. Osoby odwiedzające, mogą przebywać w pokojach do godz. 22.00, po uprzednim powiadomieniu właścicieli domu.

9. Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług.

10. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku i na balkonie.

11. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Prosimy o umieszczanie za przednią szybą samochodu kartki z numerem pokoju (ewentualnie ze swoim nr telefonu). Ma to na celu ułatwienie możliwości wyjazdu Państwu i innym Gościom.

12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

13. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

14. W budynku znajduje się ogólnodostępna kuchnia oraz bawialnia dla dzieci. Za bezpieczeństwo dzieci tam przebywających odpowiadają ich opiekunowie.

Z góry dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym domu.

Życzymy miłego wypoczynku i pięknej pogodyJ